Wycieczka do Parku Mużakowskiego

W ramach wycieczki przedmiotowej z geografii klasa II odwiedziła Park Mużakowski, który w 2004 roku został uznany za obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Program wycieczki zakładał 4,5 km spacer szlakiem turystycznym poprowadzonym na terenie dawnej kopalni „Babiny” w trakcie, którego poznaliśmy zmiany antropogeniczne w terenie pokopalnianym. Następnie zwiedzaliśmy pałac i otoczenie parkowe w Bad Muskau, którego twórca był Hermann von Pückler-Muskau. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem  integracyjnym i tradycyjnym pieczeniem kiełbasek.

Wróciliśmy pod ogromnym wrażeniem kompozycyjnym krajobrazu parku angielskiego i terenów ukształtowanych przez lądolód.