LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPRAWNOŚCI SEPCJALNEJ Z KOSZYKÓWKI DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPRAWNOŚCI SEPCJALNEJ Z KOSZYKÓWKI DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO