Pedagog Szkolny

Dyżury Pedagogów szkolnych

  mgr Dorota Kowalska

Poniedziałek        7.30 – 12.15        

Wtorek               12.45 – 17.00             

Czwartek             7.30 – 11.30

Piątek                  8.00 – 11.30    

  dr Przemysław Pieczyński

Poniedziałek      10.00 –      16.00              

Wtorek               10.30 –      14.30         

Środa                  07.45 –      16.00  

Czwartek           12.00 –      14.00

Piątek                 11.15 –      14.00         

Jeżeli:

 • trapi Cię jakieś zmartwienie i chcesz o tym porozmawiać,
 • ktoś narusza Twoje prawa, stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • czujesz się samotny, nikt Cię nie rozumie,
 • popadłeś w konflikt,
 • nie radzisz sobie z nauką,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy w domu,
 • chcesz się podzielić swoją radością , sukcesem,
 • chcesz po prostu porozmawiać z kimś życzliwym

ZAPRASZAM. SŁUŻĘ POMOCĄ W KAŻDEJ SYTUACJI PROBLEMOWEJ.

Szanowni rodzice !

Jeśli pojawiły się kłopoty wychowawcze, z którymi nie potrafią Państwo sobie poradzić, czują się bezradni i nie mogą  znaleźć wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji – ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC

Zadania pedagoga szkolnego ALMS:

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego należy:

 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem,
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży,
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej,
 • współpraca z rodzicami

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami:

 • Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Ośrodkiem Wsparcia Rodziny,
 • Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Sądem Rodzinnym (kuratorami),
 • Komendą Miejską Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).