Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim

mgr Dorota Kowalska

Jeżeli:

 • trapi Cię jakieś zmartwienie i chcesz o tym porozmawiać,
 • ktoś narusza Twoje prawa, stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • czujesz się samotny, nikt Cię nie rozumie,
 • popadłeś w konflikt,
 • nie radzisz sobie z nauką,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy w domu,
 • chcesz się podzielić swoją radością , sukcesem,
 • chcesz po prostu porozmawiać z kimś życzliwym

ZAPRASZAM. SŁUŻĘ POMOCĄ W KAŻDEJ SYTUACJI PROBLEMOWEJ.

Szanowni rodzice !

Jeśli pojawiły się kłopoty wychowawcze, z którymi nie potrafią Państwo sobie poradzić, czują się bezradni i nie mogą  znaleźć wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji – ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC

DYŻURY PEDAGOGA

poniedziałek   8.00 – 11.00      

wtorek               7.45  – 14.00      07.45 – 08.30 – zaj. dydaktyczne

                                                         11.25 – 12.10 – zaj. dydaktyczne

środa                10.00 – 14.15       13.30 – 14.15 – zaj. dydaktyczne

czwartek         07.45 – 14.45        07.45 – 08.30 – zaj. dydaktyczne

                                                          11.25 – 12.10 – zaj. dydaktyczne

piątek               07.45 – 11.00    

Gabinet pedagoga mieści się w pokoju nr 102 na parterze.

Zadania pedagoga szkolnego ALMS:

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego należy:

 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem,
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży,
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej,
 • współpraca z rodzicami

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami:

 • Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Ośrodkiem Wsparcia Rodziny,
 • Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Sądem Rodzinnym (kuratorami),
 • Komendą Miejską Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).