Pedagog Szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim

mgr Dorota Kowalska

Jeżeli:

 • trapi Cię jakieś zmartwienie i chcesz o tym porozmawiać,
 • ktoś narusza Twoje prawa, stosuje wobec Ciebie przemoc,
 • czujesz się samotny, nikt Cię nie rozumie,
 • popadłeś w konflikt,
 • nie radzisz sobie z nauką,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy w domu,
 • chcesz się podzielić swoją radością , sukcesem,
 • chcesz po prostu porozmawiać z kimś życzliwym

ZAPRASZAM. SŁUŻĘ POMOCĄ W KAŻDEJ SYTUACJI PROBLEMOWEJ.

Szanowni rodzice !

Jeśli pojawiły się kłopoty wychowawcze, z którymi nie potrafią Państwo sobie poradzić, czują się bezradni i nie mogą  znaleźć wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji – ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC

DYŻURY PEDAGOGA                                       

Poniedziałek  8.45 – 13.00       

Wtorek           7.45 – 14.00           

Środa            13.00 – 10.00          

Czwartek       8.00 – 11.30      

Piątek           10.00 – 15.00      

Gabinet pedagoga mieści się w pokoju nr 202 na I piętrze.

Zadania pedagoga szkolnego ALMS:

Do głównych zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego należy:

 • koordynowanie i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniem,
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród młodzieży,
 • zapobieganie społecznemu niedostosowaniu młodzieży,
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej,
 • współpraca z rodzicami

Przy realizacji swoich zadań pedagog szkolny współpracuje z różnymi osobami i instytucjami:

 • Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Ośrodkiem Wsparcia Rodziny,
 • Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Sądem Rodzinnym (kuratorami),
 • Komendą Miejską Policji ( specjalistami do spraw nieletnich).