Historia

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim to liceum, które swoją działalność rozpoczęło 1 września 2017 roku. Powołane zostało przez JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Podstawowym zadaniem działalności Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego jest stworzenie (we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża i klubami sportowymi: AZS AJP Gorzów Wielkopolski oraz ZKS Stilon Gorzów) uczniom uzdolnionym optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 uruchomiono dwa oddziały:

– piłka koszykowa dziewcząt,

– piłka nożna chłopców.

W roku szkolnym 2018/2019 uruchomiono również dwa oddziały:

– piłka koszykowa dziewcząt,

– piłka nożna chłopców.