Dyrekcja

mgr Marta Wawrzyniak – dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego