Oferta edukacyjna

Oferta Edukacyjna Liceum

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2017 r.

W roku szkolnym 2023/2024 w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego będą łączyć naukę ze sportem:

– dziewczęta uprawiające piłkę koszykową,

– chłopcy trenujący piłkę nożną.

Ambicją szkoły jest stworzenie jak najlepszych warunków uczniom uzdolnionym sportowo, zarówno jeśli chodzi o rozwój naukowy jak i sportowy. Jesteśmy szkołą dla tych uczniów, którzy chcą w jak najlepszym stopniu pogodzić naukę z uprawianiem sportu. Zajęcia sportowe są połączone z przedmiotami ogólnokształcącymi w planie lekcji, co powoduje, że uczeń w szkole zdobywa wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, a jednocześnie trenuje wybraną dyscyplinę sportu.

Powyższy cel Szkoła realizuje poprzez:

 • realizację programów nauczania, uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów (tzn. programy nauczania obowiązujące w naszej szkole są zgodne z obowiązującymi w szkołach publicznych),
 • wykorzystywanie w pracy dydaktycznej nowoczesnych środków dydaktycznych i nowoczesnych metod pracy,
 • umożliwienie uczniom rozwijania również innych talentów i zainteresowań poprzez udział w konkursach, szkolnych kołach zainteresowań, przygotowywanych w szkołach imprezach, działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 • organizację i działanie szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (część z nich to nauczyciele akademiccy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),
 • możliwość udziału w wykładach i projektach AJP,
 • zatrudnianie trenerów i specjalistów z klubów sportowych w celu realizacji programu szkolenia sportowego,
 • ścisłą współpracę z klubami sportowymi,
 • dostęp do nowoczesnych obiektów i urządzeń sportowych,
 • możliwość zakwaterowania w szkolnym internacie,
 • wyżywienie w szkole zgodne z wymogami żywienia sportowców,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Oczekujemy na uzdolnioną młodzież z całej Polski
Dołącz do nas