Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

LISTA KANDYDATÓW DO AKADEMICKIEGO LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ Z PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I OCEN ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Adamczuk Dominik Borowski Emil Dominas Filip Furgal…