OBIADY

Szanowni Państwo,

Od 1 marca uczniowie korzystają z obiadów w formie cateringu, który dostarcza firma FOODTASTIC Krzysztof Marciniak (m. in. Bistro 66-400).

Posiłki są wydawane w szkole.

Koszt jednego obiadu (pełnowartościowe drugie danie) wynosi 17 zł.

Jadłospis będzie zamieszczany na stronie internetowej szkoły w piątek poprzedzający dany tydzień.

Sposób opłaty za obiady i odwoływanie obiadów – pozostają bez zmian.

Opłaty za obiady za miesiąc CZERWIEC 2023 r.

9 obiadów x cena jednostkowa obiadu 17 zł = 153 zł

Nadpłaty będą zaliczane na poczet przyszłych wpłat

Należy wpłacać do 10.06.2023 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

NIEOBECNOŚĆ

1. Obowiązek przekazania informacji o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu/tygodniu należy do rodzica / opiekuna prawnego. 

2. Zwrot opłaty za niewykorzystane obiady można uzyskać tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona w poniedziałek do godziny 9:00 (dotyczy obiadu w poniedziałek) lub w poniedziałek do godz. 12:00 (dotyczy obiadów w dni wtorek – piątek). Zgłoszenie nieobecności w innych terminach będzie uwzględnione tylko w związku z wyjazdem na mecz, którego termin nie był znany wcześniej.

Informację należy przekazać telefonicznie lub osobiście do Sekretariatu szkoły. Kontakt: 

Sekretariat ALMS tel. 95 721 60 07

4. Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.

Regulamin http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/Regulamin-obiadow-2022-2023

Menu-szkola-12.06

Menu-Szkola-05.06