OBIADY

Opłata za obiady za czerwiec 2019r. wynosi

cena jednostkowa obiadu 11 zł * 10 dni = 110 zł (do 14 czerwca)

Należy wpłacać do 10.06.2019 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

– lub gotówką w Sekretariacie szkoły.

NIEOBECNOŚĆ

Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu. Informację należy przekazać do Sekretariatu szkoły (telefonicznie tel. 95 721 60 07 lub osobiście) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.