OBIADY

W marcu opłata za obiady jest USTALONA INDYWIDUALNIE dla każdego ucznia i uwzględnia rozliczenie za poprzednie miesiące (styczeń, luty).

W dniu 2 marca uczniowie otrzymali informacje o wysokości kwoty do zapłacenia.Informacji udziela również sekretariat (tel. 957216007) lub księgowość (tel. 720755028).

Opłata za obiady za marzec 2020r. wynosi

cena jednostkowa obiadu 11 zł * 22 dni = 242 zł

Należy wpłacać do 10.03.2020 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

– lub gotówką w Księgowości szkoły.

NIEOBECNOŚĆ

Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu. Informację należy przekazać do Sekretariatu szkoły (telefonicznie tel. 95 721 60 07 lub osobiście) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.

Regulamin http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/Regulamin-obiadów-2019.2020-ALMS.doc

Jadłospis http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/MENU-SZKOŁA-2019.pdf