OBIADY

Opłata za obiady za listopad 2019r. wynosi

cena jednostkowa obiadu 11 zł * 19 dni = 209 zł

Należy wpłacać do 08.11.2019 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

– lub gotówką w Księgowości szkoły.

NIEOBECNOŚĆ

Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu. Informację należy przekazać do Sekretariatu szkoły (telefonicznie tel. 95 721 60 07 lub osobiście) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.

Regulamin http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/Regulamin-obiadów-2019.2020-ALMS.doc

Jadłospis http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/MENU-SZKOŁA-2019.pdf