OBIADY

Opłata za obiady za wrzesień 2020r. wynosi

cena jednostkowa obiadu 13 zł * 21 dni = 273 zł

Należy wpłacać do 10.09.2020 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

– lub gotówką w Księgowości szkoły.

NIEOBECNOŚĆ

Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu. Informację należy przekazać do Sekretariatu szkoły (telefonicznie tel. 95 721 60 07 lub osobiście) najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.

Regulamin http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-obiadów-2020.2021-ALMS.doc

Jadłospis http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/MENU-szkoła-2-wersja.pdf