OBIADY

Opłaty za obiady za miesiąc maj 2021 r.

Rodziców, których dzieci są w Internacie i jedzą obiady proszę o wpłaty zgodnie z tym ile dziecko będzie jadło obiadów w Internacie w maju, cena jednostkowa obiadu 14 zł (*ilość zjedzonych obiadów).

Nadpłaty będą zaliczane na poczet przyszłych wpłat za obiady jak wrócimy do szkoły.

Należy wpłacać do 10.05.2021 r.

– na rachunek bankowy ALMS: 95 1600 1462 1834 0578 7000 0001 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

NIEOBECNOŚĆ

1. Obowiązek przekazania informacji o niekorzystaniu przez dziecko z obiadu w danym dniu/tygodniu należy do rodzica / opiekuna prawnego. 

2. Zwrot opłaty za niewykorzystane obiady można uzyskać tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona w poniedziałek do godziny 9:00 (dotyczy obiadu w poniedziałek) lub w poniedziałek do godz. 12:00 (dotyczy obiadów w dni wtorek – piątek). Zgłoszenie nieobecności w innych terminach będzie uwzględnione tylko w związku z wyjazdem na mecz, którego termin nie był znany wcześniej.

Informację należy przekazać telefonicznie lub osobiście do Sekretariatu szkoły. Kontakt: 

Sekretariat ALMS tel. 95 721 60 07

4. Brak informacji o nieobecności dziecka powoduje konieczność pokrycia kosztów zamówionego obiadu.

Regulamin http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-obiadow-2020.2021-ALMS-11.11.2020.pdf

Jadłospis http://alms.ajp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/MENU-szkola-2-wersja.pdf