Narodowe Czytanie

Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie, do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, by się przypatrzyć jezioru – tak brzmią pierwsze słowa ballady Świteź, którą przeczytaliśmy 5 września podczas tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Udało się zaprosić gościa, redaktora sportowego…