Dokumenty do pobrania

Dokumenty, które należy złożyć przed testami sprawności fizycznej:

zalacznik-nr-1-formularz-zgloszeniowy.doc

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-rodzicow.doc

zalacznik-nr-3-zaswiadczenie-lekarskie.doc

Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pozostałych dokumentów:

zalacznik-nr-4-klauzula-rekrutacja.docx

zalacznik-nr-5-wniosek-o-przyjecie.doc

zalacznik-nr-6-rodo.doc

zalacznik-nr-7-klauzula-przy-naborze.doc

  DRUKI DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O MIEJSCE W INTERNACIE

zalacznik-nr-1-podanie-o-internat.doc

zalacznik-2-internat.docx