O zdrowiu sportowców

Zdrowie jest to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,
a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepełnosprawności.

Zdrowie jest:

 • wartością, dzięki której jednostka lb grupa może realizować swoje aspiracje
  i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie z nim.
 • zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny
  i ekonomiczny; tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia,
 • środkiem do codziennego życia, umożliwiającym lepszą jego jakość.

Czynniki warunkujące zdrowie to:

 • styl życia – daje nam dużo siły do działania i wpływa na lepsze samopoczucie. Zdrowy styl życia to praca na kondycją fizyczną czy urozmaicone codzienne posiłki. Ruch na świeżym powietrzu, warzywa i owoce w naszej diecie sprawiają, że czujemy się lepiej i rzadziej chorujemy,
 • aktywność fizyczna – duża aktywność ruchowa rozwija mięśnie , wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną, korzystnie wpływa na dobre samopoczucie,
 • odżywianie – podstawową zasadą jest różnorodność spożywanych produktów, aby organizmowi dostarczyć energii i niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin i soli mineralnych. Składnikami pokarmowymi dostarczającymi energii są węglowodany, białka i tłuszcze.

Zachowania sprzyjające zdrowiu:

 • aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, radzenie sobie ze stresem,
 • zachowania zagrażające zdrowiu,
 • palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych środków· uzależniających