KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2019/2020

w ALMS w Gorzowie Wielkopolskim

TERMIN WYDARZENIE
26.08.2019
(poniedziałek)
Rada Pedagogiczna
30 sierpnia 2019 (piątek) Rada Pedagogiczna
2 września 2019 (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10.09.2019
(wtorek)
Rada Pedagogiczna  
10.09.2019
(wtorek)
Zebranie z rodzicami
19.11.2019
(wtorek)
Zebranie z rodzicami
do 19.12.2019
(czwartek)
Wystawienie ocen za pierwsze półrocze
20.12. 2019
(piątek)
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
23-31
grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna
31.12.2019 Koniec 1. półrocza
14.01.2020
(wtorek)
Zebranie z rodzicami  
27.01.– 9.02.2020 Ferie zimowe
do 13.03.2020 Propozycje ocen końcoworocznych
w klasach trzecich
17.03. 2020
(wtorek)
Zebranie z rodzicami Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych ocenach
9.04-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
do 17. 04.2020 (piątek) Wystawienie ocen końcoworocznych
w klasach trzecich
21.04.2020
(wtorek)
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
24.04.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach trzecich
4-6 .05.2020 Egzamin maturalny
do 15.05.2020 Propozycje ocen końcoworocznych
w klasach 1. i 2.
19.05. 2020 (wtorek) Zebranie z rodzicami Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach
do 19.06.2020 Wystawienie ocen końcoworocznych
23.06.2020
(wtorek)
Rada Pedagogiczna
26 czerwca 2020 (piątek) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29.06.2020  lub
30.06.2020
Rada Pedagogiczna
27.06. – 31.08.2020 Ferie letnie