Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

W szkole opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka:

Elżbieta Majdańska

Gabinet czynny:

w środy w godz. 11.00 – 15.00

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

Do zadań pielęgniarki należą:

  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów
    i zatruć;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu
    ( skrzywienia kręgosłupa), rozwoju fizycznego (mierzenie, ważenie;
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

przeprowadzanie przeglądów higieny osobistej na prośbę rodziców lub wychowawców.