LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ i SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ Z PIŁKI NOŻNEJ DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ i SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ Z PIŁKI NOŻNEJ DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI  W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ i SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ Z PIŁKI NOŻNEJ DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W AKADEMICKIM GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Lista kandydatów zakwalifikowanych na podstawie prób sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z piki nożnej do drugiego etapu rekrutacji