Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Gratulujemy rodzicom uczniów, którzy dostali się do klasy pierwszej. Jednocześnie przypominamy, że do 31 sierpnia 2016 należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł i podpisać umowę o przyjęcie ucznia/uczennicy do szkoły (umowę podpisują oboje rodzice). informacja dla rodziców informacja dla…