Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Gratulujemy rodzicom uczniów, którzy dostali się do klasy pierwszej.

Jednocześnie przypominamy, że do 31 sierpnia 2016 należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł
i podpisać umowę o przyjęcie ucznia/uczennicy do szkoły (umowę podpisują oboje rodzice).

informacja dla rodziców

informacja dla ucznia

informacja dla mieszkańców internatu