Wycieczka do Parku Mużakowskiego
Wycieczka do Parku Mużakowskiego

Wycieczka do Parku Mużakowskiego

W ramach wycieczki przedmiotowej z geografii klasa II odwiedziła Park Mużakowski, który w 2004 roku został uznany za obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Program wycieczki zakładał 4,5 km spacer szlakiem turystycznym poprowadzonym na terenie dawnej kopalni „Babiny” w trakcie, którego poznaliśmy…