Wycieczka edukacyjna do Paradyża

2 czerwca uczennice klasy II a uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej. Celem wyjazdu było poznanie elementów dziedzictwa historycznego naszego województwa. Rozpoczęto od zwiedzania dawnego opactwa cysterskiego w Paradyżu, dzięki czemu uczennicom przybliżono zagadnienia związane z architekturą baroku. Kolejno uczennice udały się do Międzyrzecza gdzie zwiedziły Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. W czasie opowieści snutej przez przewodnika tej placówki nasze uczennice otrzymały znakomitą porcję wiedzy z zakresu historii regionu w przekroju kilku wieków. Następnie udały się do ruin zamku Międzyrzeckiego. Całość wyjazdu wieńczył pyszny posiłek.

Serdeczne podziękowania należą się JM Rektor PWSZ IM. Jakuba z Paradyża pani prof. Dr hab. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej za pomoc w organizacji tego wydarzenia.