Chemia i biologia w praktyce – wycieczka do Parku Narodowego „Ujście Warty”

We wtorek 12 kwietnia uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami:

Panią Magdaleną Markowską, Małgorzatą Goszczyk, Julią Chomską oraz nauczycielem biologii, Martą Kisiel, pojechali na wycieczkę do Ośrodka Edukacji w Chyrzynie, znajdującego się na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Wzięli tam udział w zajęciach warsztatowych z biologii i chemii dotyczących analizy chemicznej wody oraz badań organizmów w niej żyjących.

Zajęcia biologiczne obejmowały tematykę bezkręgowców, o których nie tak dawno młodzież uczyła się na lekcjach w szkole. Trzyosobowe grupy zaopatrzone zostały w mały pojemnik, sitko na długim kiju oraz pędzelek i wyszły nad rów melioracyjny po materiał do badań. Jeden z uczniów zagarniał sitkiem wodę w poszukiwaniu małych bezkregowców, a pozostali przy pomocy pędzelka delikatnie przekładali złowione drobne zwierzęta do pojemników z wodą. Widać było, że takie połowy sprawiały wszystkim ogromną radość. Następnie zebrany materiał uczniowie oglądali pod binokularami i korzystając z przygotowanych prostych kluczy oznaczali gatunki. Zebrali między innymi: larwy ważek i jętek, pająki topiki, nartniki, pijawki, ślimaki błotniarki stawowe i wiele innych. Uczniowie obserwowali ich przystosowanie do życia w wodzie. Swoje obserwacje zapisywali na kartach pracy.

Zajęcia chemiczne obejmowały badanie właściwości wody. Na początku do specjalnie przygotowywanych pojemników uczniowie nabierali wody z rowu melioracyjnego do badań, a część z nich za pomocą krążka Secchiego badało przejrzystość wody. W laboratorium przy pomocy papierków wskaźnikowych młodzież badała pH wody, zawartość fosforanów, związków wapnia i azotanów.

Po nauce przyszedł czas na przyjemności, tzn. na ognisko integracyjne. Piekliśmy kiełbaski w sąsiedztwie najpiękniejszych polskich ptaków, co przydało uroku tej chwili.

Pełni wrażeń z całego dnia wróciliśmy do szkoły.