NIEZYWKŁA LEKCJA WOSu
NIEZYWKŁA LEKCJA WOSu

NIEZYWKŁA LEKCJA WOSu

Dnia 7 kwietnia 2016 r. gościem w naszej szkole był wicestarosta powiatu gorzowskiego Pan Marcin Cyganiak. Poprowadził niezwykłą lekcję wiedzy o społeczeństwie dla klasy drugiej, poświęconą samorządowi terytorialnemu. Opowiadał o pracy starostwa, sposobie wyboru radnych, współpracy między organami samorządowymi i…