Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybrany!

Środa 19 września 2018 roku była dniem wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W powszechnym tajnym głosowaniu uczniowie i uczennice zdecydowali, że ich reprezentantami w roku szkolnym 2018/2019 zostaną:

Jakub Hołowienko – klasa 2b (Przewodniczący SU)

Marcelina Harasimowicz – klasa 1a (Zastępca Przewodniczącego SU)

Szymon Biernat – klasa 2b (Skarbnik SU)

Martyna Rachuba – klasa 3a (Przewodnicząca SU ds. klas gimnazjalnych)

Lena Warzyńska – klasa 3a (Sekretarz SU)

Dziękujemy wszystkim za liczną frekwencję, zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej naszej Szkoły.

Opiekun SU Barbara Jagielska