Relacja z wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego AGMS i ALMS

W dniu 19 września 2017 przeprowadzone zostały po raz kolejny wybory do Zarządu SU AGMS, a po raz pierwszy również do Zarządu SU ALMS.

Społeczność uczniowska zdecydowała, że funkcje Przewodniczącego ZSU w AGMS pełnić będzie Adrian Goral, a w jego zastępstwie Iga Dubiec. Natomiast wśród licealistów największym poparciem cieszyła się Natalia Feliczak, której prawą ręką został Karol Woźniczka. Nad działalnością obu organów opiekę roztoczy podobnie jak w latach poprzednich Barbara Jagielska.

Gratulujemy zwycięskim przedstawicielom obu szkół i życzymy owocnej działalności. Przed nimi rok nie tylko wytężonej pracy, lecz i dobrej zabawy.

Opiekun SU

Barbara Jagielska