„Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”
„Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”

„Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”

23 października 2017 roku, po raz pierwszy w naszej szkole, odbyła się akcja profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”. Jej celem było propagowanie wśród młodzieży idei różowej wstążeczki oraz zachowań prozdrowotnych związanych z profilaktyką raka piersi. Tego…