„Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”

23 października 2017 roku, po raz pierwszy w naszej szkole, odbyła się akcja profilaktyki raka piersi „Różowa wstążeczka – październik miesiącem szansy”. Jej celem było propagowanie wśród młodzieży idei różowej wstążeczki oraz zachowań prozdrowotnych związanych z profilaktyką raka piersi. Tego dnia wszyscy uczniowie  nosili dumnie różowe wstążki, a szkoła udekorowana była plakatami i różowymi balonami. Dziewczęta klas 2 i 3 Gimnazjum oraz 1 klasy Liceum wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie, na których poznały czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi, zachowania zdrowotne zmniejszające to ryzyko oraz uczyły się metod diagnostyki, w tym samobadania piersi. Zwieńczeniem dnia było wspólne zdjęcie uczennic wszystkich klas z różowymi balonami, jednym z symboli akcji.

Organizatorzy akcji: Dorota Kowalska i Julia Chomska