11 Listopada

Dzień 9 listopada w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.

Od samego rana odczuwać można było odświętną, patriotyczną atmosferę. Na szkolnych korytarzach prezentowano udekorowane na konkurs drzwi związane z obchodzonym 11 listopada świętem. Cała społeczność szkolna miała symboliczne biało-czerwone kotyliony.

Z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przygotowano prezentację multimedialną, a uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia z naszej historii, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe i wolne państwo przestało istnieć na mapach Europy i Świata. Uczniowie prezentowali również dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego wieloma zrywami patriotycznymi oraz codzienną walką o wyzwolenie, aż do dnia gdy po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość.

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.

http://