Listy do Argentyny

Listy do Argentyny

Nasi uczniowie z kl. I gr. B pod opieką p. Izy Paradowskiej napisali listy do swoich argentyńskich kolegów i przesłali je za pośrednictwem platformy Penfriends from Cambridge.

Tym razem każdy uczeń biorący udział w projekcie pisał do wybranej osoby z  Francis Bacon English Study Centre, która to szkoła mieści się w argentyńskiej miejscowości Olavarrìa.                                           

Przybliżyli Argentyńczykom swoje pasje i teraz czekają na odpowiedzi

ihttp://