Cambridge Penfriends

Cambridge Penfriends

Następna grupa językowa, tym razem grupa III B, wzięła udział w projekcie

Cambridge Penfriends.

Nasi uczniowie otrzymali listy od uczniów szkoły Colegiul Economic Ion Ghica z Trigavisty

w Rumunii i odpowiedzieli na nie.

Mamy nadzieję na podtrzymanie tej korespondencji, bo nie od dziś wiadomo, że świetnym sposobem na naukę języka obcego jest używanie go właśnie w korespondencji z kimś, kto mieszka w odległym i egzotycznym dla nas miejscu.

Magdalena Markowska