Cambridge Penfriends
Cambridge Penfriends

Cambridge Penfriends

Cambridge Penfriends Następna grupa językowa, tym razem grupa III B, wzięła udział w projekcie Cambridge Penfriends. Nasi uczniowie otrzymali listy od uczniów szkoły Colegiul Economic Ion Ghica z Trigavisty w Rumunii i odpowiedzieli na nie. Mamy nadzieję na podtrzymanie tej…