CORAZ BLIŻEJ LICEUM

1 września 2017 r. rozpocznie działalność Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego. Ważnym wydarzeniem poprzedzającym jego uruchomienie stało się podpisanie porozumienia między JM Rektor prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską a Romanem Sondejem wiceprezesem i Robertem Pieczyrakiem członkiem Zarządu  Klubu sportowego AZS AJP – w sprawie utworzenia i prowadzenia oddziału piłki koszykowej dziewcząt
w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Mariuszem Stanisławskim prezesem zarządu  i wiceprezesem  Robertem Koziołą – Klubu Sportowego ZKS Stilon – w sprawie utworzenia i prowadzenia oddziału piłki nożnej chłopców w Akademickim Liceum. Mistrzostwa Sportowego. Nowoutworzone liceum reprezentowane było przez dyrektora, panią Renatę Janicką-Szyszko. Po podpisaniu porozumienia odbyła się konferencja prasowa, na której zostały przedstawione informację dotyczące uruchomienia liceum oraz rekrutacji do klas pierwszych.