CZYTANIE WARTE ZACHODU

W piątek, 18 marca 2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się II etap trzystopniowego konkursu dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU. Konkurs organizowany jest już po raz trzeci.

Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Celem Konkursu jest:

  1. propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej,
  2. ujawnianie talentów i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych Lubuszan,
  3. promowanie polskiej literatury współczesnej oraz twórczości Adama Mickiewicza,
  4. motywowanie młodzieży do poznawania polskiej kultury, historii i przyrody.

Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 400 uczniów gimnazjów z całego województwa. Do II etapu zakwalifikowało się 77 uczniów. W czasie zawodów II stopnia ich zadaniem było napisanie pracy na jeden z pięciu tematów związanych z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane w regulaminie i wykazanie się umiejętnością interpretacji tekstów literackich.