PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W dniu 21 marca 2016 w Akademickim Gimanzjum Mistrzostwa  Sportowego świętowano nadejście kalendarzowej wiosny. Mimo że pogoda nie była najłaskawsza, udało się przeprowadzić zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski AGMS grę terenową. Przypominała ona tradycyjne podchody, a miała na celu usprawnienie pracy…