UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01 września 2014 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się

po raz pierwszy uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Uczennice oraz gości przywitała Pani Dyrektor Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego mgr Renata Janicka-Szyszko. 18 uczennic odebrało z rąk JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej listy gratulacyjne oraz otrzymało drobne upominki, które z pewnością przydadzą się podczas roku szkolnego. Po uroczystości zabrzmiał pierwszy dzwonek i odbyło się spotkanie z wychowawcą klasy Panem mgr Januszem Kopaczewskim, a także wszyscy mieli możliwość zwiedzania szkoły. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Roman Gawroniak Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dr Przemysław Słowiński Prorektor ds. Studenckich , Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Arkadiusz Wołoszyn, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego, Sławomir Jach Dyrektor Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ireneusz Madej pierwszy wiceprezes KS AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. W uroczystości wzięli udział także pracownicy pedagogiczni i administracyjni Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz rodzice uczennic.