Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada uczniowie wraz z gronem pedagogicznym ALMS uczcili Dzień Niepodległości uroczystym apelem. Tego dnia wszyscy, ubrani w odświętne stroje z kotylionami w barwach narodowych na piersi, przypomnieli sobie trudne lata zaborów i heroicznej walki o niepodległą Polskę. Odśpiewali hymn narodowy, wysłuchali wierszy oraz pieśni o tematyce patriotycznej i uświadomili sobie, iż mamy dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju – naszej ojczyźnie.

Ojczyzna – zwykłe słowo, a tyle znaczy.

Ojczyzna piękne słowo, jak je tłumaczyć?

Ojczyzna – to jabłonie kwiatami obsypane

i modre chabry w zbożu

i jasny śpiew skowronka,

i srebrnołuskie fale odrzańskie i wiślane,

skalista grań tatrzańska,

i mazowiecka łąka.

Ojczyzna – to wsie, miasta, ulice i stadiony

i wszystkie polskie huty

i wszystkie polskie szkoły,

to porty i okręty,

i morza brzeg zielony,

to zwykły dzień roboczy

i święta dzień wesoły.

Ojczyzna – zwykłe słowo,

czemu tak bliskie.

W. Szymborska, „Modlitwa za Ojczyznę Piotra Skargi”

Fotorelacja na FB