ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

21 lutego 2023r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów. Klasy 1 i 2 uczestniczyły w warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych prowadzonych przez specjalistę ds. uzależnień Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie warsztatów uczniowie mieli możliwość doświadczyć za pomocą specjalnych okularów percepcji osoby będącej pod wpływem alkoholu lub osoby będącej pod wpływem narkotyków. Z kolei uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez policjantów pionu prewencyjnego dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co w szczególności bliskie jest młodzieży rozpoczynającej starania o zdobywanie uprawnień do kierowania pojazdami.

http://