Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego

W piątek 24 czerwca br. w siedzibie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście: JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Prorektor ds. kształcenia dr Przemysław Słowiński, Kanclerz AJP Roman Gawroniak, Prezes ZKS Stilon Krzysztof Olechnowicz, Pierwszy Wiceprezes AZS AJP Michał Kugler, przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Ryziński. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji.  

W pierwszej części akademii, prowadzonej przez uczniów klasy 2b wraz z wychowawczynią panią Martą Stolarek mogliśmy przypomnieć sobie wydarzenia, które miały miejsce w ALMS w mijającym roku szkolnym. Podczas apelu wręczone zostały świadectwa uczniom, którzy otrzymali wyróżnienia, uzyskując stypendia szkolne. Najwyższą średnią w szkole, czyli 5,50 uzyskała uczennica klasy III  Alicja Paradowska, która została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczone zostały również stypendia sportowe uczniom za ich sukcesy w koszykówce i piłce nożnej, którzy wyróżnili się swoimi dokonaniami w sposób szczególny. Gratulujemy wszystkim ich wyników nauce, sporcie, aktywności społecznej. Ten rok to wiele pracy, ale też rok wielu sukcesów indywidualnych i grupowych.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ALMS miała bardzo wyjątkowy charakter. Zbiegła się bowiem z pożegnaniem wieloletniej Pani dyrektor szkoły, dr Renaty Janickiej-Szyszko. Część pożegnania rozpoczęła się przemową JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, która wygłosiła słowa podziękowania za lata bardzo dobrej współpracy z Panią dyrektor. Indywidualne podziękowania zostały wręczone Pani dyrektor także przez prezesa ZKS Stilon Gorzów pana Krzysztofa Olechnowicza oraz Pierwszego Prezesa AZS AJP Michała Kuglera. W imieniu Rady Pedagogicznej i pracowników administracji słowa wdzięczności wygłoszone zostały przez wicedyrektor ALMS Martę Wawrzyniak, za wysiłek włożony w troskę o dobre imię szkoły oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na wysokim poziomie. Również Rada Rodziców pod przewodnictwem Pana Jarosława Ryzińskiego podziękowała za dotychczasową współpracę. Swoje słowa wdzięczności przekazali również uczniowie. Był to bardzo wzruszający moment.

Apel zakończyło wystąpienie Pani dyrektor dr Renaty Janickiej-Szyszko, w którym podziękowała władzom uczelni AJP, prezesom zaprzyjaźnionych klubów sportowych, Radzie Pedagogicznej ALMS, pracownikom szkoły, uczniom oraz nauczycielom za pracę w mijającym roku, jak i za lata wcześniejsze. Pogratulowała uczniom uzyskanych wyników, życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Ciąg dalszy podziękowań i gratulacji Pani dr Renacie Janickiej-Szyszko za dotychczasowe sukcesy zawodowe i wieloletnią profesjonalną pracę dyrektora ALMS odbył się po zakończeniu uroczystego apelu szkolnego, w budynku Biblioteki Głównej AJP, gdzie JM Rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska wraz z Panem Prorektorem ds. kształcenia drem Przemysławem Słowińskim i Kanclerzem uczelni Panem Romanem Gawroniakiem wręczyli Pani dyrektor upominek i kosz słodkości. Z kolei Rada Pedagogiczna na ręce Pani dyrektor złożyła pamiątkowe zdjęcie całej społeczności szkolnej.

Szanowna Pani Dyrektor, dziękujemy za dokonania, którymi zapisała się Pani na trwałe w historii Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzymy spełnienia wszystkich marzeń.

http://

https://we.tl/t-yidU7VZ2rr