Akcja Żonkile

Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę
albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc ,
to stajesz się współodpowiedzialny. 
                                                    Marek Edelman

19 kwietnia 1943 roku rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Nasza szkoła włączyła się w akcję upamiętniającą ofiary powstania. Pamiętamy i nie jesteśmy obojętni. 

http://