Dołącz do najlepszych

Dołącz do najlepszych

W ramach współpracy naszej szkoły z Komendą Miejską Policji w Gorzowie przy realizacji projektu profilaktycznego „Bezpieczna młodość” w dniu 10 lutego 2021 w ALMS pojawił się gość. Uczniowie klas maturalnych spotkali się z mł. asp. Agatą Mikołajczyk, która promowała wśród młodzieży zawód policjanta. W ciekawy i barwny sposób opowiedziała o specyfice pracy w policji, zasadach rekrutacji do zawodu oraz odpowiedziała na bardzo liczne pytania kierowane ze strony młodzieży. Spotkanie z uczniami odbyło się w ramach lekcji wychowawczych, na platformie edukacyjnej Teams.

http://