Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020

W piątek, 20.12.2019r. po przedstawieniu jasełkowym  Pani dyrektor Renata Janicka-Szyszko podsumowując pracę uczniów w I półroczu, wręczyła stypendia za wyniki w nauce, oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Również swoją nagrodę odebrała stypendystka Prezesa Rady Ministrów Kornelia Ruszkowska.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Ewa Kielar

Kornelia Ruszkowska

Natalia Feliczak

Alicja Paradowska

Wiktoria Wierzbicka

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:

Daria Ryzińska

Martyna Kurkowiak

Julita Michniewicz

Karolina Kamińska

Lena Warzyńska

Oliwia Piórkowska

Julia Piątek

Gabriela Lebiecka

Maja Maćkowiak

Ewelina Śmiałek

Marcelina Harasimowicz

Joanna Kobylińska

Weronika Dudek

Ewa Kielar

Alicja Kościukiewicz

Filip Guzik

Hubert Muszyński

Jakub Skiba

Kacper Kalinowski

Oskar Kaczor

Szymon Deluga

Jakub Trybuś

Kamil Ograbek

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy !

sthttp://

sthttp://