Obieg wiedzy

W dniu 06.02.2019 r. w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego zainicjowaliśmy działalność szkolnej biblioteki – „Obieg wiedzy”. W ramach jej działalności chcemy dzielić się między sobą wiedzą z zakresu psychologii sportu, historii sportu i szeroko pojętej motywacji. „Obieg wiedzy” ma swój…