Święto Niepodległości – 11 Listopada

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość związana ze Świętem Niepodległości.
99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była znakomitą okazją do uczczenia tego niezwykle doniosłego wydarzenia, jak również zainicjowania programu edukacyjnego pt. Dumni z Niepodległej, którego celem jest pobudzenie postawy patriotycznej naszej młodzieży. Działania związane z programem zostały zaplanowane do listopada 2018 roku.

Apel okolicznościowy został przygotowany przez nauczyciela historii dra Przemysława Słowińskiego oraz uczniów  naszych szkół. Akademia została zaplanowana w sposób nowatorski, jej poszczególne elementy zrealizowano w sposób przystępny dla uczniów, ale także podkreślający wagę wydarzeń z listopada 1918 roku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy wysłuchali telegramu Józefa Piłsudskiego do mocarstw, następnie utworu muzycznego w wykonaniu Mrozia i Legala pt. 11 Listopada. W dalszej części programu uczniowie zaprezentowali anegdoty związane z osobą Józefa Piłsudskiego i tworzeniem zrębów państwowości. Fragmenty nagrań dokumentalnych z tamtych lat oraz prezentacje multimedialne uzupełniały treści przekazywane przez uczniów. Specyfikę naszych szkół podkreślono poprzez zaprezentowanie wybitnych sportowców, którzy osiągali najwyższe noty w ciągu ostatnich 99 lat. Elementem wieńczącym uroczystość były spontaniczne wypowiedzi uczniów pod hasłem Lubię, cenię, kocham Polskę za… Uroczystość uświetniła swą obecnością pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, pan Jarosław Palicki z Instytutu Pamięci Narodowej, a także nauczyciele i uczniowie naszych szkół.