Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

31 stycznia 2018 odbyło się spotkanie podsumowujące pracę uczniów AGMS i ALMS w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018. W spotkaniu udział wzięli uczniowie, nauczyciele, trenerzy oraz zaproszeni goście: pani prof.. dr hab. Beata Orłowska, główny koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, oraz pan dr Przemysław Słowińskiego, prorektor do spraw studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Pani dyr. R. Janicka-Szyszko podsumowała pracę uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie stało się okazją do wyróżnienia uczniów przodujących w nauce i sporcie.

Stypendia dyrektora AGMS za wyniki w nauce otrzymali:

 1. Wiktoria Pawelczyk 2 A
 2. Paulina Jasińska 2 A
 3. Aleksander Jagiełłowicz 2 B
 4. Sebastian Malinowski 2 B
 5. Iga Dubiec 3 A
 6. Magdalena Andrzejkowicz 3 A
 7. Matylda Kubacka 3 A
 8. Adrian Goral 3 B
 9. Bartłomiej Dziduch 3 B

 

Stypendia dyrektora AGMS za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 1. Martyna Kurkowiak 2A
 2. Maja Kozłowska 2A
 3. Daria Ryzińska 2 A
 4. Oskar Kaczor 2 B
 5. Joanna Kobylińska 3 A
 6. Weronika Dudek 3 A
 7. Bartłomiej Dziduch 3 B

 

Stypendia dyrektora ALMS  za wyniki w nauce otrzymali:

 1. Kornelia Ruszkowska 1 A
 2. Wiktoria Wierzbicka 1 A
 3. Wiktoria Kuczyńska 1 A
 4. Natalia Feliczak 1 A
 5. Aleksandra Kuczyńska 1 A
 6. Karol Woźniczka 1 B

 

Stypendia dyrektora ALMS za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 1. Aleksandra Kuczyńska 1 A
 2. Wiktoria Kuczyńska 1 A
 3. Jakub Szewieliński 1 B
 4. Dominik Tomaszewski 1 B
 5. Gracjan Wiśniewski 1 B

 

Pani dyrektor wyróżniła również klasy, które uzyskały najwyższe średnie ocen i najwyższą frekwencję. W gimnazjum najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 3a, zaś najwyższą frekwencję klasa 3b. W liceum najlepsza okazała się klasa 1a, która uzyskała najwyższą frekwencje i najwyższą średnią ocen. Wszystkie wyróżnione klasy otrzymały czeki, które będą mogły być zrealizowane

Spotkanie stało się także okazja do podsumowania wyników konkursu zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. W konkursie „Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu” udział wzięli uczniowie klas licealnych. Decyzją jury 1. miejsce zajął film przygotowany przez zespół w składzie: Kinga Dopierała, Katarzyna Mamrowicz, zaś 2. miejsce film przygotowany przez zespół w składzie: Maciej Baranowski, Szymon Biernat, Dawid Garczarek, Kacper Gołojuch, Jakub Hołowienko, Jakub Szewieliński. Wszyscy uczniowie otrzymali cenne nagrody.

Wszystkim uczniom wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.