„Segregacja na 5-tkę”
„Segregacja na 5-tkę”

„Segregacja na 5-tkę”

26 stycznia nasi uczniowie wzięli udział w kampanii edukacyjnej pt. „Segregacja na 5-tkę”, której organizatorem był  Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość uzupełnić swoje wiadomości na temat właściwego gospodarowania odpadami, selektywnej…