Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym „Ujście Warty”

Dnia 9 czerwca klasa 1a i 1b wraz z panią Małgorzatą Młodzikowską, panią Aleksandrą Duszką- Sondej oraz panią Agatą Jacko pojechali na zajęcia do Ośrodka Edukacji  znajdującego się na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Wzięli tam udział w zajęciach warsztatowych z biologii i chemii dotyczących analizy chemicznej wody, oraz badań organizmów w niej żyjących.

Zajęcia biologiczne obejmowały tematykę bezkręgowców, o których nie tak dawno młodzież uczyła się na lekcjach w szkole. Grupy zaopatrzone zostały w mały pojemnik, sitko na długim kiju, oraz pędzelek i wyszły nad rów melioracyjny po materiał do badań. Jeden
z uczniów zagarniał sitkiem wodę w poszukiwaniu małych bezkręgowców, a pozostali przy pomocy pędzelka delikatnie przekładali złowione drobne zwierzęta do pojemników z wodą. Widać było, że takie połowy sprawiały wszystkim ogromną satysfakcję. Następnie zebrany materiał uczniowie oglądali pod binokularami i korzystając z przygotowanych prostych kluczy oznaczali gatunki. Zebrali między innymi: larwy ważek i jętek, pająki topiki, nartniki, pijawki, ślimaki błotniarki stawowe i wiele innych. Uczniowie obserwowali ich przystosowanie do życia w wodzie. Swoje obserwacje zapisywali na kartach pracy.

Zajęcia chemiczne obejmowały badanie właściwości wody. Na początku do specjalnie przygotowywanych pojemników uczniowie nabierali wody z rowu melioracyjnego do badań,
a część z nich za pomocą krążka Secchiego, badało przejrzystość wody.
W laboratorium przy pomocy papierków wskaźnikowych młodzież badała: pH wody, zawartość fosforanów, związków wapnia i azotanów.

Po nauce przyszedł czas na przyjemności w postaci ogniska integracyjnego. Piekliśmy kiełbaski w sąsiedztwie najpiękniejszych polskich ptaków, co nadało uroku tej chwili.