„Kształtowania świadomości potrzeby dbania o własne życie i zdrowie- profilaktyka substancji psychoaktywnych” – warsztaty

W poniedziałek klasa 2 c oraz 1 b uczestniczyły w warsztatach na temat „Kształtowania świadomości potrzeby dbania o własne życie i zdrowie- profilaktyka substancji psychoaktywnych”. Warsztaty przeprowadzili pracwonicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas zajęć chłopcy oglądali filmy na temat skutków palenia papierosów oraz e-papierosów. Dodatkowo pracowali
w grupach tworząc plakaty na temat zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu. Uczniowie dowiedzieli się też jakie są prawne obostrzenia na temat używania e-papierosów w miejscach publicznych.

Warsztaty przebiegały w dynamicznej i pozytywnej atmosferze. Uczniowie wykazali się sporą wiedzą na temat skutków palenie, ale także poszerzyli swoją wiedzę
w zakresie skutków zdrowotnych, finansowych, społecznych oraz prawnych.