Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4 maja uczniowie Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego spotkali się, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Apel przygotowany został przez uczennice klasy 2 B z gościnnym występem klasy trzeciej.

Uroczystości patriotyczne rozwijają poczucie przynależności do społeczności patriotycznej,  kształtują prawidłowe postawy wobec swej ojczyzny,  dostarczają także uczniom
i nauczycielom  radości, i przyjemności.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, była w okresie międzywojennym. Po 2 wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.