DZIEŃ OTWARTY W AKADEMICKIM LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1 kwietnia 2017 uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli możliwość poznania oferty edukacyjnej Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. O uruchamianej 1 września szkole mówili: prorektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, wiceprezes Zarządu  KS AZS AJP Gorzów Wielkopolski oraz  prezes Zarządu ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski.

Kandydaci do liceum i ich rodzice mieli również możliwość obejrzenia gabinetów, w których będą odbywały się lekcje. Aby lepiej poznać szkołę wszyscy wzięli udział w grze terenowej. Mamy nadziej, że spotkamy się 1 września.