Wiedza o społeczeństwie w praktyce

20 marca 2017 r. uczniowie klas drugich i klasy trzeciej mieli okazję obserwować sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, która była poświęcona funkcjonowaniu Akademii im. Jakuba z Paradyża.
Była to doskonała okazja do połączenia teorii z praktyką. Na lekcjach wos-u uczniowie zdobywają wiedzę na temat samorządności oraz zadań władz poszczególnych stopni samorządu terytorialnego. Udział w sesji Rady Miasta pozwolił zrozumieć młodym obywatelom, dlaczego samorząd rozumiany jest jako organizacja społeczności lokalnej i wspólnota obywateli, którzy aktywnie mogą uczestniczyć w realizacji wspólnych potrzeb i interesów. Pozwoli to w przyszłości wychować aktywnych obywateli.