Plan lekcji

plan lekcji http://

PRZERWY

8.15 – 8.25

9.10 – 9.20

10.05 – 10.10

10.55 – 11.10

11.55 – 12.00

         11.55 – 12.25 (przerwa obiadowa)

         12.45 – 13.15 (przerwa obiadowa)

13.10 – 13.15

14.00 – 14.05

14.50 – 14.55

15.40 – 15.45

 

      

       GODZINY LEKCYJNE

1. 7.30 – 8.15
2. 8.25 – 9.10
3. 9.20 – 10.05
4. 10.10 – 10.55
5. 11.10 – 11.55
6. 12.00 – 12.45
6A. 12.25 – 13.10
7. 13.15 – 14.00
8. 14.05 – 14.50
9. 14.55 – 15.40
10. 15.45 – 16.30