Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 w ALMS!

Szkoła Myślenie Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie. W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.

W roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy ALMS przystąpiło to realizacji programu w swoich murach! Realizacja zadań SMP to okazja do wyjątkowej pracy z uczniami i uczennicami połączona z niestandardowymi aktywnościami angażującymi także nauczycieli i rodziców.

W ramach SMP placówki uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, programach dedykowanych, samodzielnie realizują co miesiąc szereg wyzwań angażując w to całe społeczności szkolne (uczniów, uczennice, nauczycieli, rodziców i mieszkańców swoich miast). Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy i nowe możliwości na kreatywne działania!

W tym roku skoncentrujemy się na problemie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Będziemy wspólnie poszukiwać rozwiązań i narzędzi wspierających czynniki ochronne. Nie jest już dla nikogo tajemnicą, że wielu młodych ludzi doświadcza różnych trudności emocjonalnych i psychicznych (zarówno w szkole, jak i poza nią), takich jak depresja, lęki, efekty długotrwałego stresu, zaburzenia odżywiania czy zachowania autodestrukcyjne. Program certyfikacyjny ma być punktem wyjścia do rozmowy, budowania świadomości oraz efektywnej praktyki profilaktycznej stosowanej od najmłodszych lat.

W jakich obszarach będziemy działać w tym roku szkolnym?

• Bezpieczeństwo

• Stres

• Motywacja

• Lęki

• Samoocena

• Kreatywność

• Edukacja włączająca

• Współpraca Szkoła-Dom

• Autoprezentacja i kreowanie swojego wizerunku, rozumienie nowych mediów

• Uważność

Koordynatorem Programu w ALMS jest nasza szkolna pani psycholog, Magdalena Mielczarek-Snopek.

O Programie oraz działaniach Instytutu Edukacji Pozytywnej możecie przeczytać na stronach internetowych: https://programsmp.pl/  oraz https://instytutep.pl/ .