Prawo szkolne

Statut Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Wewnątrzszkolne ocenianie
Przedmiotowe systemy oceniania
Wymagania edukacyjne – klasa 3